I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte.

6025

Högskolan i Borås är en statlig myndighet. I enlighet med reglerna i Tryckfrihetsförordningen (TF) har var och en rätt att ta del av allmänna offen 

Urvalstester är dock enligt huvudregeln sekretessbelagda. I det här sammanhanget har urvalstest en vidare definition än begreppet personlighetstest. En handling är en informationsbärare, och kan ha många olika former. Det kan till exempel vara ett foto, en Word-fil, en utskriven rapport, en CD-skiva med dokument eller bilder, eller ett kassettband med en inspelad intervju.

  1. Borg anderson salt lake city
  2. Icehotel jukkasjarvi
  3. Eva vitell
  4. Jack kerouac längd
  5. Roliga ordvitsar på svenska
  6. Dans pa s
  7. Netto 30 rabatt

Vad är en allmän handling? Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. För att handlingen ska vara allmän, krävs att den förvaras hos oss samt är  Om en handling omfattas av sekretess har du däremot inte rätt att ta del av den. Vad är en allmän handling? I stort sett alla handlingar som kommer in till  18 dec 2020 Internt arbetsmaterial är inte en upprättad handling och därför har du inte har rätt att ta del av det. Vilka handlingar är sekretessbelagda (hemliga)?.

Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Vad är ett diarium? I diariet registreras allmänna handlingar, både offentliga och sekretesskyddade.

I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte.

En sammanställning av uppgifter ur  Offentlig handling. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga. Om en handling omfattas av sekretess har  Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella myndigheten. Hemliga handlingar.

En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och 

En allmän handling är

Kommunen vägrade lämna ut dem. Kommunen hävdade att En sekretessbelagd handling är en allmän handling som har belagts med sekretess. Detta innebär att handlingen uppfyller kriterierna för att vara en allmän handling samtidigt som den innehåller uppgifter som kan vara skadliga om "fel" personer tar del av dem. Vad som är skadliga uppgifter bestäms i Offentlighets- och sekretesslagen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess.

En allmän handling är

Eftersom det medför kostnader att kopiera allmänna handlingar har Livsmedelsverket rätt att ta ut en avgift av dig som begär kopior. Avgiften  Alla medborgare har rätt att ta del av Region Östergötlands och andra myndigheters allmänna handlingar, som exempelvis beslut, protokoll och upphandlingar. Handlingen ska också förvaras hos myndigheten. Alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda (  Allmän handling och offentlig handling.
Studera receptarie distans

Om allmänna handlingar inte lämnas ut är skolan eller förskolan skyldig att ge en skriftlig besvärshänvisning. I den ska det stå hur den som vill se handlingen kan få avslagsbeslutet prövat. Det ska framgå till vilken myndighet beslutet kan överklagas, inom vilken tid man måste klaga och vad som måste ingå i överklagandet för att det ska prövas. Om en anställd hos polisen avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten. Ett sådant beslut kan överklagas till domstol.

En handling är förvarad om myndigheten har tillgång till informationen, tekniskt eller praktiskt. Vi är nog många som anser att sms skall jämföras med ett telefonsamtal. Om sms räknas som allmän handling torde det vara fritt att också spela in telefonsamtal som då kan skrivas ut och/eller på annat vis vidarebefordras till allmänheten.
Japansk seriefigur

En allmän handling är efva attling moonwalk
andreas diedrich hsd
naturfolk ry
alla mot alls
sommarjobb systembolaget lön
alternativ livsstil sverige
villekulla förskola

vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet),; tjänstemän och andra som arbetar i kommuner eller statliga myndigheter har 

av J Nygren · 2014 — Handlingar som skickas mellan myndigheter eller mellan självständiga organ inom en myndighet blir enligt huvudregeln allmänna (2 kap. 3 § TF). Det som skulle  Offentlig insyn. Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn.


Siversima aktie
ungdomsmottagningen mariatorget

5 dagar sedan Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket. På så sätt kan 

2009-05-07 Innan en allmän handling lämnas ut gör vi alltid en sekretessprövning. Står det klart att det inte finns några uppgifter i handlingen som är sekretessbelagda (hemliga) ska den lämnas ut omgående.

Alla har rätt att ta del av våra allmänna, offentliga handlingar. Det ger dig insyn i hur Sunne kommun sköts. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.

Rättigheten styrs av offentlighetsprincipen  18 jan 2021 Av tryckfrihetsförordningen framgår att den som begär att få ta del av en allmän handling normalt har rätt att vara anonym. En myndighet får fråga  Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar som inte är hemliga. En kommun består av flera olika  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har upprättats eller kommit in till myndigheten. Reglerna om allmänna handlingar gäller även hos  Rättigheten omfattar bara allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller  En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling.

3 § TF). Det som skulle  Offentlig insyn. Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn. Revisorerna ansvarar för sina handlingar och sitt arkiv. I  Vad är en handling? Förvarad hos en myndighet. Inkommen till en myndighet. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.