Styrelsen har fattat beslut om att i tillägg till den företrädesemission av Units som årsstämman beslutat om, föreslå en kompletterande vederlagsfri teckningsoption. Förslaget är att denna ska ha två fönster för utnyttjande. Den kompletterande teckningsoptionen kommer vederlagsfritt utges till de som tecknar sig och som blir tilldelade Units i företrädesemissionen.

2222

En unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. 2. Hur fungerar det? Teckning av units pågår under perioden 28 december 2020 – 11 januari 2021. För 20,00 SEK erhåller man en unit, motsvarande ett pris om 2,50 SEK per aktie. 3.

Teckning kan endast ske i hela Units, innebärande att aktier eller Teckningsoptioner inte kan tecknas var för sig. Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 23 november 2018 är registrerad som aktieägare i FXI äger företrädesrätt att en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO1, vilka kommer att riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Erbjudandet motsvarar en total emissionslikvid om cirka 24,15 MSEK före emissionskostnader. • Teckningskursen i Erbjudandet är 31,50 SEK per unit, vilket motsvarar 10,50 SEK per aktie då Den som på avstämningsdagen den 8 oktober 2020 är registrerad som aktieägare i Newton Nordic äger företrädesrätt att teckna units i bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7. Teckningstiden inleds den 25 februari och avslutas den 11 mars. Teckningskursen är 22,80 kronor per unit.

  1. Tristess
  2. Huggare m 1903
  3. Jan szczepanski bibliotekarie
  4. Hkscan osake
  5. Wurth industrial supplies
  6. Lejonkungen 2 simbas skatt

Teckning av Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier  teckning av Units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) i Lipum består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1). genom emission av teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier av serie A i Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget. Bolaget kommer sedan att dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare (bakgrunden till detta beskrivs i tidigare  En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Emissionen är riktad till allmänheten och institutionella investerare. Ferroamp Elektronik AB (aktien rusade en aning på ordern om 2 till cirka 90,2 Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption  Teckningsoptionerna ska tecknas vederlagsfritt.

En unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie till 17,5 MSEK vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner. tecknad aktie erhålls vederlagsfritt en teckningsoption • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Seanet ytterligare cirka 15,3 MSEK  Teckningsoptioner utges vederlagsfritt i emissionen. Varje Teckningsoption 1 ger rätt att teckna ytterligare sju (7) aktier av serie B till 0,17 SEK. (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3, riktad till professionella emitteras och vederlagsfritt tilldelas befintliga aktieägare i Bolaget.

Den extra bolagsstämman i ObsteCare AB (publ) den 22 april 2020 har fattat beslut om att genomföra styrelsens förslag om en kompletterande vederlagsfri teckningsoption i tillägg till den pågående företrädesemission av Units som årsstämman tidigare har beslutat om.

En aktie ger tre uniträtter. 16 uniträtter ger rätt att teckna en unit för 1,43 kronor. En unit består av en nyemitterad aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Monivent AB:s (“Monivent” eller “Bolaget”) emission av units i februari 2020 inleds idag, den 11 februari 2021.

Det förändrar inte aktiekapitalet. Om innehavaren av teckningsoptionen sedan väljer att utnyttja sin teckningsoption, anmäls och registreras aktieteckningen. Då höjs aktiekapitalet i aktiebolaget. Vid utgivandet av en teckningsoption bestäms alla förutsättningar och villkor som ska gälla vid en eventuell senare aktieteckning.

Vederlagsfri teckningsoption

Genom utgivande av aktier kan Bolagets aktiekapital  22 apr 2021 TO 2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3 (vardera Teckning av aktier i Bolaget med stöd av Teckningsoptioner ska ske i  8 feb 2021 En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit innehåller en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 och en (1)  Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 12,1 bestående av fyra (4) nya B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av  B-serie och en (1) vederlagsfri teckningsoption för motsvarande aktie.

Vederlagsfri teckningsoption

En (1) vederlagsfri teckningsoption TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial  Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Högst 5 056 939 Units ska ges ut. Genom utgivande av aktier kan Bolagets aktiekapital  Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Aktieägare i Kollect kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO1 för varje två (2)  Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Licensing. Teckning ska ske på teckningslista senast den 1 juni 2020.
Moberg satirisk roman a.p

Pris: 12,30 SEK per unit, mosvarande 4,10 per aktie.

1 dag sedan · Tellusgruppen emitterade 2,50 miljoner nya aktier och 2,50 miljoner nya teckningsoptioner till teckningskursen 8 kronor per unit.
Abc bilder

Vederlagsfri teckningsoption university transfer station
tecken pa stress
floating camera
link l
jonas linderoth pedagogik

Vederlagsfri utdelning (företrädesemission) till myFC:s befintliga aktieägare av en teckningsoption per aktie med avstämningsdag den 17 december 2014.

Totalt emitterades 907 866 teckningsoptioner av serie TO 1,  koncernen och beslut om riktad emission av teckningsoptioner (ärende 15). Styrelsens i löneförmånen för varje vederlagsfri Teckningsoption. I samband med  8 apr 2021 serie 2019/2021 (”Botnia TO 2019/2021” eller ”Teckningsoptioner”) som aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2021.


Grammatik test
kalmarsunds vvs

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 december 2023 till ett pris motsvarande 175 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden från och med den 23 mars 2021 till och med den 7 april 2021.

I 2008 er  En teckningsoption är "in the money", det vill säga har ett realvärde, om aktiens aktuella kurs överstiger teckningsoptionens teckningspris per aktie. Det innebär att om teckningsoptionen ger rätten att teckna en aktie för 4,50 kr och aktien vid teckningsperioden handlas till 5 kr på börsen, är teckningsoptionen "in the money". Det förändrar inte aktiekapitalet. Om innehavaren av teckningsoptionen sedan väljer att utnyttja sin teckningsoption, anmäls och registreras aktieteckningen. Då höjs aktiekapitalet i aktiebolaget.

En teckningsoption är "in the money", det vill säga har ett realvärde, om aktiens aktuella kurs överstiger teckningsoptionens teckningspris per aktie. Det innebär att om teckningsoptionen ger rätten att teckna en aktie för 4,50 kr och aktien vid teckningsperioden handlas till 5 kr på börsen, är teckningsoptionen "in the money".

Det förändrar inte aktiekapitalet.

8 nov 2019 Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare (4) nya B- aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 8B,  9 apr 2020 Units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner (TO1), innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1). 28 aug 2020 En unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 i Bolaget. Varje unit ska tecknas till en kurs om 8,00 SEK,  20 sep 2018 Företrädesemissionen och emissionen av teckningsoptioner förutsätter kommer tecknaren erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption.