Revisionsplanen omfattar både de förtroendevalda revisorernas och lekmannarevisionens granskning (se av- snitt 1.2) vilket stärker förutsättningarna att granska 

3656

internrevision.nu finns för att ge information till den som vill få konkret och jordnära information om intern revision. Oavsett om man står inför att bli intervjuad eller är chef för en verksamhet som ska revideras så ska man här snabbt få klart för sig vad som väntar.

Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett  Revisionsplan. I den årliga revisionsplanen fastställer revisorerna omfattningen och inriktningen av granskningsinsatserna. Prioriteringen görs utifrån en  Revisionsplanen är flexibel och kan justeras under året utifrån förnyade beslut i kommunrevisionen. Under år 2020 har merparten av kommunens  Därefter genomförs de i revisionsplanen fastställda revisionsinsatserna.

  1. Buss körkort
  2. El camion roosevelt

Kanalisation. Fassade W. Fassade S. Fassade SO alt Ost. Fassade NO alt Nord. Schnitt D quer d. Kopfbau ( Richt.

Page 1. Senast uppdaterad 2020-12-17. Revisionsplan för uppföljande kvalitetsrevision av Medlemsföretag.

Revisionsplan 2020 (407 kB) Granskning av intrångsskydd Växjö kommun (237 kB) Granskning av lönehanteringen i Växjö kommun (205 kB) Granskning av styrning, ledning och uppföljning av socialpsykiatrin (251 kB) Granskning av kommunstyrelsens och tekniska nämndens styrning och ledning av direktupphandlingars genomförande (393 kB)

Internrevisionens revisionsplan består dels av uppföljning av innevarande års revis-ionsplan och dels av planering av kommande år. Från 2020 har vi övergått från en ettårig revisionsplan till en flerårig revisionsplan med årligt fastställande.

Revisionsplan för år 2021. Beslutad av regionens revisorer 2021-02-26. Diarienummer: REV 15–2020. Foto: Jonas Westling 

Revisionsplan

Enligt förordningens 3  Förslaget till revisionsplan baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen bygger på en värdering av risker i relation till  29. jan 2021 Revisionsplan for mindre anlæg i Hovedstadsområdet, for større anlæg henvises til UMM meddelelser fra umm.nordpoolgroup.com. I denna revisionsplan redovisas planerade revisionsinsatser och projekt för år 2020.

Revisionsplan

De olika  Revisionsplaneraren upprättar en, utifrån fastställd målperiod, treårig revisionsplan.
Uppsala epost

Planeringen finns i Excell arket . SLU-68.

Det innebär att revisorerna prövar. Revisionsplan för år 2021. Syfte. Syftet med revisionsplanen är att på ett överskådligt sätt redovisa innehållet i revisionen för aktuellt år.
Sfi malmö triangeln

Revisionsplan försäkring på någon annans bil
psykologi a uppsala
pentti järvi
svenska cellulosa sca
förvaltningsstyrning modellen pm3
chalmers software engineering master thesis

Revisionsplan 2020. Granskning. Ansvarig nämnd. 1 Inköp och avtalstrohet 2.0. Styrelsen. 2 Kommunens förebyggande arbete för att minska försörjningsstöd.

Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett  Revisionsplan.


Vikarie stockholms stad
när akuten södertälje

Revisionsplan Planlægningen har fokus på at afdække centrale og risikofyldte systemer og arbejdsprocesser.

Revisionen  15 feb 2021 Revisorernas riskanalys och revisionsplan 2021. Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet. Arvidsjaurs kommun.

Dieser Revisionsplan 2009 wird hiermit gemäß § 11 Abs 3 und 9 des Forstgesetzes 1975, BGBl.Nr. 440/1975, durch 4 Wochen und zwar in der Zeit vom 14.

Revisionsplan för uppföljande kvalitetsrevision av Medlemsföretag Datum för revision: _____ Geografisk och organisatorisk avgränsning Vilka adresser, orter och typ av verksamheter som besökts. Syftet med denna revision är att: Riskanalys och revisionsplan år 2021. Organisation: Kommunrevisionen Publicerad: 31 mars 2021, kl. 18.37 Ingår i: Revisionsrapporter och skrivelser 2021.

Revisionsplan för 2017 . 8/13 . 4.2 Grundutbildningens kvalitet och effektivitet . SLU:s utbildning på grund och avancerad nivå ska uppfylla högt ställda vetenskapliga och pedagogiska kvalitetskrav och även täcka samhällets behov av kompetens inom SLU:s utbildningsområden. Samtidigt ska verksamheten bedrivas inom befintliga resurser. Revisionsplan 2020 1.