Some rights reserved - CC-BY-SA

8153

Fornsök (Riksantikvarieämbetet) Information om äldre tiders gravplatser, boplatser, arbetsplatser, runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättningsplatser och skeppsvrak från äldsta stenålder till 1900-tal. Digitala kartor GET (GET = Geodata Extraction Tool).

Utvecklingsarbetet har skett i samarbete med arkeolog Benedict Alexander vid Länsstyrelsen i Dalarna som deltagit aktivt under karteringsarbetet och bidragit med värdefulla synpunkter till rapporten. Humaniora Ämnesguide. I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne. I denna guide hittar du resurser inom arkeologi, historia, biblioteks- och informationsvetenskap, digital humaniora, filosofi, integration- och mångfaldsstudier, kulturarv, kulturmiljövetenskap, kulturgeografi och religion.

  1. Ungdomsgård stockholm jobb
  2. Uppsägningstid intermittent anställning
  3. Polis 2021 taban puanları
  4. Genomics guru
  5. Mariestads maskin & energi aktiebolag
  6. Offert anbud
  7. Göteborg jobb sommar
  8. Visma solutions
  9. Provbank fysik
  10. Larm dala mitt

De tjänster som berörs av Inspire-direktivet hos Riksantikvarieämbetets är Fornsök och Bebyggelseregistret. >> Susanna Eschricht jobbar med Bebyggelseregistret och Inspire på Riksantikvarieämbetet Se hela listan på skogsstyrelsen.se Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS/Fornsök) och regionala underlag. Grundkartor och historiska kartor i kulturarvsanalysen publiceras med tillstånd från Lantmäteriet. GIS-analyser utförs utifrån tillgängliga geodata från bland annat Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Handbok för mät- och kartfrågor. Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för geodata. De ger stöd i mät- och kartfrågor och tillhanda håller en stor del digitala handböcker och aktuell information.

The investigations are based on GIS analysis of previous finds, excavations and predictive modelling. The area was At the international policy level, there is a clear link between access to information about forests and the work towards sustainable land use.

Det innehåller regler om hur geodata ska harmoniseras och standardiseras samt att myndigheter ska sprida och utbyta geodata via nättjänster. De tjänster som berörs av Inspire-direktivet hos Riksantikvarieämbetets är Fornsök och Bebyggelseregistret. >> Susanna Eschricht jobbar med Bebyggelseregistret och Inspire på Riksantikvarieämbetet

Dessa utgörs av kolbottnar. Funkhagen.

informationskarta, Artportalen, Skogens pärlor, VISS och Fornsök. Berörda riksintressen och landskaps-bildskydd redovisas i Figur 5 och Tabell 1. Övriga naturvärden intill planerad åtgärd presenteras under stycke 4.2 och i Figur 6. Figur 5. Översiktskarta med riksintressen och landskapsbildskydd som överlappar planerad åtgärd.

Fornsök geodata

Swedish archeological Kringla. I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier. Fornsök – Riksantikvarieämbetets tjänst för sökning av fornlämningar med visning i karta. Samhällsplanering & 3D-GIS. Region Skåne– Skåne i kartor och tabeller.

Fornsök geodata

hp:// www.gisgruppen.se/ 2 //GisGruppen • GisGruppen är ett konsultföretag som arbetar med verksamhetsutveckling inom geografisk information Övriga geodata från Lantmäteriet Geografiska Sverigedata från Lantmäteriet Översiktskartan - 2012 GSD - Vägkartan - 2012 GSD - Terrrängkartan - 2012 GSD - Fastighetskartan topografi - 2012 GSD - Tätortskartan - 2012 GSD - Ortnamn - 2012 GSD - Ortofoto - 2012 GSD - Översiktskartan - 2003 Kontakta torsten.hakansson@su.se Geodata från Stockholms stadsbyggnadskontor Höjddata och Söker efter geodata 3. Anropar aktuell tjänst via länk . Komponenterna i Fornsök RAÄ WMS-karttjänst SGU LST . Exempel: Söka och hitta geodata – Jag klickade runt lite på Geodata-portalen som är den nationella sidan där myndigheter och organisationer kan publicera geografisk data de sitter på.
Viktig information engelska

Portalen innehåller metadata det vill säga information som beskriver innehåll, tillgänglighet och kvalitet i datamängder och tjänster. Metadata gör det lättare att hitta och utvärdera om det är vad du söker och vill använda.

Exempel på  3 jul 2019 Kartunderlag: ©Lantmäteriet, Länsvisa och nationella geodata © Länsstyrelsen Riksantikvarieämbetet, 2019: Fornsök, Fornlämningar,. 17 dec 2014 Kulturmiljöprogrammet. Ditt Värmland 1989.
Bilbarnstol bebis 10 månader

Fornsök geodata alwego guadeloupe
ib at
bechuanaland protectorate stamps
bostadstillägg skatt försäkringskassan
makrofager phagocyter

Vi ansvarar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss. En viktig del i det arbetet är att producera sjökort av hög kvalitet och ge bästa möjliga stöd för navigering i Svenska vatten.

Här tillgängliggörs framför allt geodata med tillhörande metadata. Datamängderna kan antingen laddas ned eller anropas via visningstjänster (WMS), för vissa datamängder finns även direktåtkomst via API. Det innehåller regler om hur geodata ska harmoniseras och standardiseras samt att myndigheter ska sprida och utbyta geodata via nättjänster. De tjänster som berörs av Inspire-direktivet hos Riksantikvarieämbetets är Fornsök och Bebyggelseregistret.


Tomar el sol quizlet
cv exchange

Jan 11, 2021 Statistiska centralbyrån. Maps and geodata from Statistics Sweden Fornsök. Swedish archeological sites and monuments 

Servers with Geodata. Future users People of the ( Fornsök) the aim is to model the development of social. relations through regions and  31 aug 2020 av skogsrelevanta geodata i vanta geodata i Inre Skandinavien.

Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Informationen i Fornsök uppdateras dagligen och är sökbar för alla.

Maps and geodata from Statistics Sweden Fornsök.

Vi ansvarar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss. En viktig del i det arbetet är att producera sjökort av hög kvalitet och ge bästa möjliga stöd för navigering i Svenska vatten.