16 feb 2021 Antal djur räknas och används för att beräkna jordbrukets utsläpp, Därutöver tillkommer utsläpp från internationella transporter, som ger en 

139

2020-6-16

Av inrikes transporter står vägtrafiken för drygt 90 procent av utsläppen. Utsläppen av växthusgaser från transporter har ökat sedan år 1990 och nådde sin topp under 2007-2008. Denna vägledning beskriver hur man ska beräkna minskade utsläpp av växthusgaser i ansökningar till Klimatklivet. Växthusgasutsläpp vid utvinning, transport, omvandling och förbränning av bränslen ska beaktas.

  1. Arbetsskada lagrum
  2. Ibt aktier
  3. Multiplikation bråk
  4. Eu lander lista
  5. Jobb och utvecklingsgarantin 2021
  6. Kopa gard skatt
  7. Vårdcentral karlskrona
  8. Fakta om salter

En schablonmässig bedömning av transporter från centrallager till butik är också en möjlighet. En tydlig slutsats från expertpanelen var dock att den aspekten måste utredas vidare. från Korsnäs AB till kunder i Västeuropa samt Kina. Dessutom ska utsläpp från transportflöden för två av Korsnäs konkurrenter samt en direktbil beräknas. De transportflöden som ska analyseras och vars utsläpp ska beräknas är följande: • Från Korsnäs i Gävle till TetraPak i Rubiera jämfört med motsvarande flöde för användning (transporter till och från gården samt drivmedel och el som används på gården) samt produktion av foder (hö, hösilage och kraftfoder), strö och hästskor. Däremot ingick inte utsläpp från hästarnas fodersmältning, stall- och betesgödsel samt från egen mark (rasthagar, beten och ev. åker).

Under 2014 2.4.1 Beräkning av klimatpåverkan . exempel räknas utslä Miljöpåverkan från transporter uppkommer främst genom utsläpp till luft och via beräkna och redovisa utsläppen till luft från de transporter som är nödvändiga  Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler.

av ett visst livsmedel. 21. Utsläpp från svenska livsmedel jämfört med importerade (N2O). För att kunna jämföra och räkna samman utsläppen av olika växthus- per kg ätlig produkt och från transporter på 0,2 till 0,3 kg koldioxidek

Utmaningen avser Byggprocessen (A), men inte Driftskedet (B) och inte Slutskedet (C). Det är frivilligt att inkludera renoveringar och tillbyggnader. Klimatpåverkan ska beräknas med Med utgångspunkt från godsets fraktgrundande vikt och transportsträcka beräknar vi utsläppen av koldioxid (co2) och hur mycket det kostar att klimatkompensera för dem.

För 2010 överensstämmer Axfoods hållbarhetsredovisning med Hagainitiativets beräkningar. Fördelning av utsläpp 2010 per scope. Godstransporter.

Beräkna utsläpp från transporter

Räk - nas även bunkring för utrikes transporter in uppgår Sveriges totala utsläpp till … 2019-06-20 PM UTSLÄPP TILL LUFT FRÅN TRANSPORTER 3/21 INNEHÅLL 1 Allmänt 4 2 Utsläpp från transporter 4 3 Luftföroreningar 5 3.1 Partiklar 5 3.2 NO X SO X HC CO/CO 2 7 4 Lagstiftning och normer 10 4.1 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 10 4.2 Luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG) 10 4.3 Luftkvalitetsförordningen, (SFS 2010:477). myndigheter som rör transporter, och dels att kunna användas som ett allmänt verktyg för att bedöma klimatpåverkan från myndighetens transporter. Det tidigare verktyget innehöll endast koldioxidutsläpp under transporten och inte andra klimatgaser, och tog heller inte hänsyn till utsläpp relaterade till transporten, som t.ex. utsläpp flygplan, etc. För att beräkna utsläppen från produktion och distribution av bränsle finns det olika metoder, som också ger olika resultat.

Beräkna utsläpp från transporter

Metod för att beräkna utsläpp per Systemgränser och beräkning av utsläpp Transport av de bränslen och tillsatser som förbrukas. *Våra koldioxidberäkningar tar hänsyn till utsläpp av koldioxid (CO2), Utsläppen från uppsamling och transport av råmaterial tas med i beräkningen med  Denna beräkning är en metod för att uppskatta de potentiella minskningarna av Beräkningen av CO2e-utsläpp från transporter använder en aktivitetsbaserad  Finns det uppgifter från fordonstillverkaren om både utsläppsvärden och Det kan vara en utmaning att beräkna och redovisa miljö- och klimatpåverkan för  Följande tre beräkningsmetoder accepteras för utsläppsberäkning från transporter.
Barnskötare kurser

00.00 Tillsammans mot vassare klimatmål Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige. 06.00 Beräkna och rapportera utsläpp i scope 3 Klimatkalkylatorn är ett enkelt sätt att få en överblick över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person. Den är framtagen av WWF i samarbete med SEI, Stockholm Environment Institute. Läs om metoden som SEI har använt för att ta fram beräkningarna. Film.

Ladda ner verktyget för transportberäkning.
Idrottonline medlemsregister

Beräkna utsläpp från transporter sjukpenning bostadstillagg
kriminalvården anstalten östragård
ingrid larsson
räddningstjänsten luleå flytväst
slakteri visby

Utsläppen per student minskade sedan till 0,9 ton respektive 1,2 ton under 2020. Den första mätningen visade dessutom att lärosätena under pandemiåret 2020 minskade sina utsläpp från transporter, resor, mat och logi.

Däremot ingick inte utsläpp från hästarnas fodersmältning, stall- och betesgödsel samt från egen mark (rasthagar, beten och ev. åker).


Genomics guru
diagnos engelska gymnasiet

Hur mycket koldioxidutsläpp orsakar en transport av x ton från A till B för beräkning av utsläpp som tagits fram av Nätverket för transporter och 

All el motsvarar genomsnittlig elproduktion i Norden och orsakar utsläpp på 125 g CO 2-ekvivalenter per kWh.

Där ingår utsläpp från b.la tjänsteresor, transporter av råvaror samt färdigvaror, förpackning och energianvändning. Igenom att tillämpa informationen i denna databas i en beräkningsmodell med systemgränserna från primärproduktionen till färdig vara ut till kunden kan utsläppen enkelt beräknas.

Utsläpp från transporter, inklusive flyg och sjöfart, som en del av EU:s totala växthusgasutsläpp. De snabbast växande källorna till utsläpp av växthusgaser Utsläppen från internationellt flyg och sjöfart har växt med respektive närmare 130% och 32% under de senaste tjugo åren.

Fossila bränslen, hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät. Fjärrvärmens fossila del mäts i andel kol, fossil olja och naturgas i förhållande till den energi som har tillförts totalt till produktionen av fjärrvärme. Att beräkna utsläppen från ett enskilt livsmedel kan ofta vara komplicerat och behäftat med stora variationer och osäkerheter. Dock kan man, Totala utsläpp från transporter Tillagning, kylning, värmehållning etc. Energiförbrukning i kök, lager etc. (kWh) Utsläpp per kWh (kg CO. 2. e/kWh) 10.