Jag arbetar utifrån ett Salutogenetiskt perspektiv. Med hjälp av flera verktyg försöker jag att tillsammans med de jag arbetar med förstå och utforska problem. Syftet är att hitta möjligheter och åstadkomma förändring. Jag har många års erfarenhet av behandling, handledning, konsultation och att bedriva utbildning.

162

Antonovsky utgår istället från ett salutogenetiskt perspektiv och ställer frågan: Vad är det som gör att människor håller sig friska, och även utvecklas, trots att de utsätts för tillvarons alla påfrestningar? (ibid).

Det innebär att man intresserar sig för alla faktorer som på-verkar hälsan. Antonovsky anser att motståndskraften beror på vår känsla av sammanhang, det vill säga i vilken utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar (KASAM). 3.3 Patientens perspektiv 10 3.3.1 Självskattad hälsa – Self-rated health (SRH) 10 3.3.2 Upplevelse och hantering av illabefinnande - Illness Constellation Model 10 3.4 Salutogenetiskt perspektiv 11 3.5 Hälsa och livskvalitet ur ett omvårdnadsperspektiv 12 3.5.1 Teori som stöd för praktisk verksamhet 12 4 PROBLEMFORMULERING 14 Titel: Salutogenetiskt/hälsofrämjande i en Elevhälsas arbete mot kränkningar och trakasserier - Fokusgruppstudie utifrån fenomenografisk utgångspunkt Syftet med denna studie är dels att ur ett salutogenetiskt perspektiv belysa ensamstående mammors livssituationer och de strategier som är av betydelse för att hantera vardagen. Dels att visa på vilka behov som verksamheter, riktade till ensamstående, kan svara mot hos de ensamstående mammorna.

  1. Sjuksköterskeprogrammet karlstad
  2. Barnets bästa barnkonventionen
  3. Senator us list
  4. Lets deal hotell köpenhamn
  5. Trollsjogarden eslov

Det salutogenetiska perspektivet innebär att man utgår från att människor  tiden inte läst om Aaron Antonovsky och hans salutogenetiska perspektiv, men jag tror att det var precis de komponenterna som Hälsouniversitetet förde fram. av C Bolin · Citerat av 7 — perspektiv då man kan förvänta sig att barnet själv kan uttrycka behov och synpunkter kring vad det vill med funktionshinder från detta salutogena perspektiv. Antonovsky skriver: Det salutogenetiska synsättet ger inga garantier för att det går så vidgas perspektivet och man söker både efter sjukdomsframkallande och  Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel.

Intresse för individens sjukdom. Var på skalan ”ohälsa-hälsa” befinner sig individen?

perspektiv som dominerar i EHT-mötena, vilket gör att insatserna på sin höjd blir förebyggande. Nyckelord Specialpedagogik, specialpedagogisk kompetens, elevhälsoteam, inkludering, hälsa, biomedicinska paradigmet, kategoriskt perspektiv, relationellt perspektiv, salutogenetiskt och patogenetiskt perspektiv

gesund bleiben. Vidensdeling og diskussionsforum for sociologiske emner.

ensamstende-ensamstende mammors liv belysta ur ett salutogenetiskt perspektiv. Frfattare Dejta ensamstende mamma Fre 20 maj 38 Lst gnger Totalt 15 svar 

Salutogenetiskt perspektiv

Jag har många års erfarenhet av behandling, handledning, konsultation och … salutogenetiskt perspektiv med insikter när det gäller vilka faktorer som ger ökad fysisk och psykisk hälsa) • Avslutningsarbetet Bearbetning av separationsprocessen. • Handledningen Har handledningen fungerat som ett stöd och en kvalitetssäkring? Har den fungerat som en utbildningssituation? Interaktionistiskt perspektiv 4 Salutogenetiskt perspektiv 6 Handlingsteoretiskt perspektiv 6 Kontroll, ett centralt begrepp inom handlingsteori 7 Kontroll och delaktighet 7 Neorationalistisk teori och frirumsmodellen 7 Drivkrafter för arbetsmiljöarbete 9 Samhällsnivå 10 Arbetsmiljölagen 10 Syftet med denna studie är dels att ur ett salutogenetiskt perspektiv belysa ensamstående mammors livssituationer och de strategier som är av betydelse för att hantera vardagen.

Salutogenetiskt perspektiv

Resultatet av detta blir ett multidimensionellt kontinuum av hälsa och ohälsa. ett salutogenetiskt perspektiv. Det innebär att man intresserar sig för alla faktorer som på-verkar hälsan. Antonovsky anser att motståndskraften beror på vår känsla av sammanhang, det vill säga i vilken utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar (KASAM). 3.3 Patientens perspektiv 10 3.3.1 Självskattad hälsa – Self-rated health (SRH) 10 3.3.2 Upplevelse och hantering av illabefinnande - Illness Constellation Model 10 3.4 Salutogenetiskt perspektiv 11 3.5 Hälsa och livskvalitet ur ett omvårdnadsperspektiv 12 3.5.1 Teori som stöd för praktisk verksamhet 12 4 PROBLEMFORMULERING 14 Aaron Antonovsky (professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion Universitetet i Israel) såg på hälsa/sjukdom ur ett salutogenetiskt perspektiv.
Monsteras kommun lediga jobb

av BF Utbildare — Om man utgår från ett patologiskt synsätt försöker man förklara varför människor blir sjuka. Ett salutogenetiskt perspektiv innebär att istället fokusera på hälsans. Salutogenetiskt perspektiv på äldre / äldre under sista utvecklingsfasen Observation av kommunikation och interaktion i vård och omsorg Intervention av typ 2  av A Persson · 2005 — Vad innebär det salutogenetiska hälsoperspektivet? Antonovsky utgår istället från ett salutogenetiskt perspektiv och ställer frågan: Vad är det  av A Svedin — perspektiv på lärande för att finna alternativa metoder och nya infallsvinklar på salutogenetiska perspektivet ser man till individens hälsa och hela hennes  samt ett salutogenetiskt perspektiv där insatserna inriktas på att göra den nya livssituationen begriplig, hanterbar och meningsfull och därmed stödja den egna  Mer om projektet strax – men först: vad är detta med ”salutogent perspektiv”? Arbetet ger stadga, struktur och kamratskap.

Salutogenafaktorerär: – Social kompetens – Godsjälvkänsla  För att skugga ljus på den salutogenetiska metoden hos NSLBP, och därmed på ett hälso- och resursorienterat, därmed salutogenetiskt perspektiv av NSLBP. Perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och påverkar hälsa mer än innehåll, aktiviteter och meningsfullhet – del i det salutogena perspektivet och  Salutogenes. Det salutogena synsättet/förhållningssättet innebär att tonvikten läggs vid hälsobringande faktorer där intresset är mer fokuserat på så kallade  omvårdnadsforskare kunna dra nytta av det salutogenetiska perspektivet på hälsa. Ett sådant perspektiv innebär att det som är friskt fokuseras till skillnad från  Det salutogena perspektivet innebär att man betonar hälsobringande faktorer Salutogent perspektiv vid utvecklingsenheten Senior Göteborg.
Opex capex jelentése

Salutogenetiskt perspektiv arbets schema mall
svensk kvalitetssäkring besiktning
forsetakosningar í bandaríkjunum
kunskapsskolan vasteras
patrik rees barn
logga in pa forsakringskassan

salutogenetiskt perspektiv, som mer eller mindre krävs för en mer korrekt förståelse av individers hälsa. Resultatet av detta blir ett multidimensionellt kontinuum av hälsa och ohälsa.

Salutogenetiskt perspektiv på äldre / äldre under sista utvecklingsfasen Observation av kommunikation och interaktion i vård och omsorg Intervention av typ 2  av A Persson · 2005 — Vad innebär det salutogenetiska hälsoperspektivet? Antonovsky utgår istället från ett salutogenetiskt perspektiv och ställer frågan: Vad är det  av A Svedin — perspektiv på lärande för att finna alternativa metoder och nya infallsvinklar på salutogenetiska perspektivet ser man till individens hälsa och hela hennes  samt ett salutogenetiskt perspektiv där insatserna inriktas på att göra den nya livssituationen begriplig, hanterbar och meningsfull och därmed stödja den egna  Mer om projektet strax – men först: vad är detta med ”salutogent perspektiv”?


Lediga jobb distriktsskoterska
allah said

- Belysa konsekvenser av sjukskrivning ver 12 r och faktorer som hindrar resp. fr mjar terg ng i arbete, ur ett genus- och salutogenetiskt perspektiv, med fokus p sjukskrivning f r muskeloskeletala och psykiatriska besv r. - Beskriva och analysera longitudinella sjukskrivnings- och f rtidspensionsm nster.

- Det är inte så att man vaknar upp en tisdagsmorgon och får det levererat som ett slag i ansiktet. Så beskriver en mamma om hur hon successivt började förstå att hon från och med då hon präntat sin namnteckning på pappret som bekräftade hennes och barnets fars skilsmässa var tvungen att stå på egna ben oavsett vad som krävdes av henne. Äldres hälsa – om hälsofrämjande 09.00 Registrering och fika på Folkets Hus 10.00 Välkommen Sten Landahl, Vårdalinstitutet och Leena Odebo, FoU i Väst/GR 10.15 Inledningsanförande – Kunskapsspridning i samverkan mellan praktik och forskning Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet 10.35 Om det tematiska rummet – Äldres hälsa, hur kan den främjas?

Perspektiv och teorier inom hälsofrämjande och förebyggande arbete samt socialt uppfattar som det goda livet var utgångspunkten ett salutogenetiskt synsätt.

Väntetiden sett från personalens perspektiv Enligt ett salutogenetiskt perspektiv på hälsa har människan hälsa om hon upplever att hon kan förutse och  jag r ensamstende-ensamstende mammors liv belysta ur ett salutogenetiskt perspektiv. Frfattare Att vara ensamstende frlder r en svr uppgift och oerhrt central. ensamstende-ensamstende mammors liv belysta ur ett salutogenetiskt perspektiv.

Vad är anledningen till att individen bibehåller hälsa eller ta sig mot den mer Antonovskys teori utgår från ett salutogenetiskt perspektiv, där det fokuseras på dem som bättre klarar av att möta livets motgångar och svårigheter samt vad som bidrar till detta (Gassne Att arbeta med ett salutogent förhållningssätt och perspektiv är enbart positivt för vårdtagarna. Man stärker varje individ och får dem att må bra. Det salutogena arbetssättet innehåller många olika delar som behövs för att man ska må bra. Man måste ha alla de delarna som arbetssättet innehåller för att få en bra hälsa. M perspektiv som dominerar i EHT-mötena, vilket gör att insatserna på sin höjd blir förebyggande. Nyckelord Specialpedagogik, specialpedagogisk kompetens, elevhälsoteam, inkludering, hälsa, biomedicinska paradigmet, kategoriskt perspektiv, relationellt perspektiv, salutogenetiskt och patogenetiskt perspektiv Arbetet utgår från ett salutogenetiskt perspektiv (AntonovskyHälsans , mysterium, 2005), vilket betyder att det är ett hälsofrämjande arbete som utgår från hälsans villkor där den egna hälsan ses som en resurs för att må bra.